Menu Zavřeno

Astra

Projekt ASTRA je zaměřen na osvětu o fungování těla vyléčeného pacienta a o prevenci a možnostech časného záchytu pozdních následků. Pozdní následky onkologické léčby se mohou vyskytnout až u 70 % z nás vyléčených pacientů a mohou se objevit brzy po léčbě, ale i kdykoli v průběhu života. Cílem tohoto projektu je informovat o možnostech prevencea časného záchytu pozdních následků formou podprojektů k jednotlivým specifickým odvětvím jako je výživa, fertilita, poruchy sluchu, psychosociální problémy
a další.

Nutriční péče

Projekt Nutriční péče je zaměřený na životní styl, který je důležitý k udržení zdraví a u nás vyléčených to platí dvojnásob.

Porucha fertility

Porucha fertility (plodnosti) je jedním z pozdních následků, se kterými se může vyléčený pacient po onkologické léčbě setkat.

Porucha sluchu

Otoxoticita, neboli porucha sluchu, se může vyskytnout u pacientů, kteří byli léčeni platinovými deriváty.

Psychologická podpora

Setkáváme se s tím, že onkologická léčba a následky s ní spojené mohou ovlivňovat psychické zdraví vyléčených, ale i jejich blízkých rodinných příslušníků.

Svépomocná skupina

Svépomocná skupina je setkání osob, které pojí obdobná zkušenost, v bezpečném a důvěrném prostředí. Naše skupina je určena těm, kdo se v dětství nebo dospívání léčili na dětské onkologii.