Menu Zavřeno

Svépomocná skupina

Myšlenka projektu

Řada pacientů vyléčených z nádorového onemocnění dětského věku trpí tzv. pozdními následky léčby nebo nádorového onemocnění, významnou skupinu mezi nimi představují následky v oblasti duševního zdraví. Spolek Společně k úsměvu sdružuje mladé vyléčené, kteří se mezi sebou rádi setkávají a často spolu sdílí své zkušenosti a prožitky. Mnoho našich členů se v průběhu svého života setkalo s nepochopením ve společnosti, a tak často zmiňují svou nejistotu v komunikaci s veřejností nebo se známými a obávají se předsudků z jejich strany. Členství ve spolku umožňuje vyléčeným najít místo, ve kterém mohou jejich často obtížně sdělitelné pocity zaznít, neboť podobná zkušenost ostatních vyléčených vede k pocitu sounáležitosti, pochopení a přijetí.

Právě pocity pochopení, porozumění a přijetí jsou ty, které vyléčení pacienti z dětské onkologie ve společnosti často postrádají. A přitom zrovna tyto pocity umožňují, aby se vyléčený pacient dokázal s onkologickou léčbou vyrovnat a cítil se jako silný jedinec s jedinečnou zkušeností, ze které může čerpat do dalšího života. Často pozorujeme léčivý efekt, který sdílení mezi členy našeho spolku má, a proto jsme se rozhodli vymezit mu vlastní patřičný prostor prostřednictvím vytvoření tzv. svépomocné skupiny, která je otevřená všem vyléčeným pacientům z dětské onkologie bez ohledu na členství ve Společně k úsměvu.

O svépomocné skupině

Svépomocná skupina je setkání osob, které pojí podobná zkušenost, v bezpečném a důvěrném prostředí. Naše skupina je určena těm, kdo se v dětství nebo dospívání léčili na dětské onkologii a umožňuje se jednou za měsíc setkat s dalšími vyléčenými v jógovém studiu Jako doma v Brně na Úvoze.

Každé setkání trvá hodinu a půl, na místě je pro účastníky zajištěno drobné občerstvení. Skupina nabízí prostor pro povídání o tématech, která jsou pro vyléčené důležitá, umožňuje vzájemné pochopení, obohacování, vede k většímu porozumění sám sobě. Na setkáních jsou vždy přítomny psycholožky, které myslí na pohodu a bezpečí účastníků, zdrojem podpory jsou však vyléčení sobě navzájem. Nejsou daná žádná témata, o kterých se musí nebo nesmí mluvit, reagujeme vždy na potřeby členů skupiny a na to, o čem zrovna mluvit chtějí nebo potřebují.

Uvědomujeme si, že některá témata jsou pro některé vyléčené těžší než pro jiné. Dodržujeme proto pravidlo, že každý má právo sdělovat o sobě pouze ty informace, které sám chce, a neúčastnit se povídání o tématech, která vnímá jako nepříjemná. Tímto pravidlem se snažíme zajistit pro účastníky skupiny bezpečí a možnost nastavit si hranice podle svých potřeb. Dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti – chceme tím docílit toho, aby vše, co se dozvíme na skupině, na skupině také zůstalo. Vzhledem k tomu, že si sdělujeme osobní informace a pocity, je nezbytné, aby všichni účastníci akceptovali jejich důvěrnost a nevynášeli je mimo společně vytvořené prostředí. Chceme tak zajistit, aby se všichni příchozí mezi námi cítili bezpečně.

Aby měla skupina pro vyléčené patřičný přínos, je potřeba se setkání účastnit pravidelně.

V současné době setkávání skupiny neprobíhá, protože nebyl naplněn minimální počet členů. Pokud máš zájem stát se součástí skupiny, přihlas se prostřednictvím formuláře na této stránce. Jakmile budeme mít dostatečný počet zájemců, ozveme se ti.

A co účast na skupině vyléčeným přináší?

Vyléčení reflektují pozitivní vliv účasti na svépomocné skupině na své psychické zdraví. Často hovoří o pocitech úlevy, porozumění a také o inspiraci, kterou ze skupiny načerpali. Současně oceňují možnost využít vlastní zkušenost pro podporu ostatních vyléčených. Sdílení mezi účastníky poskytuje vyléčeným pacientům příležitost lépe si zpracovat svou zkušenost týkající se léčby, přijmout vlastní minulost, nahlížet na období léčby jako na součást svého životního příběhu a dokázat s ní žít.

Jak se zapojit do skupiny

Členem svépomocné skupiny se může stát člověk, který má vlastní zkušenost s onkologickým onemocněním, to znamená, pokud sám byl pacientem a své onemocnění prodělal v dětském věku, v období dospívání, případně i v rané dospělosti (hranici rané dospělosti nelze jednoznačně stanovit, pokud si nejste jistí, ozvěte se), a v současné době je jeho léčba ukončena.

Pokud máš zájem o docházení do skupiny, vyplň přihlašovací formulář na této stránce. Jakmile budeme mít dostatečný počet zájemců, ozveme se ti.

Aktuality o svépomocné skupině zveřejňujeme také prostřednictvím našich Facebookových stránek, proto je nezapomeň sledovat!

Přihlašovací formulář

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

Souhlasím, že zjišťované informace budou použity jen pro účely projektu Svépomocná skupina jako jednoho z projektů spolku Společně k úsměvu, z.s. v souladu s aktuální zákonem o ochraně osobních údajů.

Březen 2020
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« Úno   Dub »

Nejčastější otázky

Co je svépomocná skupina?
Setkání osob, které pojí podobná zkušenost, v bezpečném a důvěrném prostředí.

Pro koho je skupina určená?
Pro ty, kteří se v dětství nebo dospívání léčili na dětské onkologii.

K čemu je svépomocná skupina dobrá?
Skupina nabízí prostor pro povídání o tématech, která jsou pro vyléčené důležitá, umožňuje vzájemné pochopení, obohacování, vede k většímu porozumění sám sobě.

Kdy setkání skupiny probíhá?
1x za měsíc, každou 3. středu v měsíci
17.30 – 19.00

Kde setkání skupiny probíhá?
Jako doma –  jógové a terapeutické studio, Úvoz 47, Brno

S kým se na skupině potkám?
Na setkáních jsou přítomni psychologové, kteří myslí na vaši pohodu a bezpečí, zdrojem podpory jsou však především vyléčení sobě navzájem.

Musím na setkání skupiny chodit pravidelně?
Ano, pokud se přihlásíš, počítáme, že se budeš účastnit pravidelně. Z vážných důvodů je možné na skupinu nedorazit, budeme však rádi, když nám o tom dáš předem vědět.

Mám zájem se přihlásit, ale setkávání skupiny momentálně neprobíhá, co mám dělat?
Přihlas se prostřednictvím formuláře na této stránce. Jakmile budeme mít dostatečný počet zájemců, ozveme se ti.

Mám zájem se přihlásit, ale setkávání skupiny už nějakou dobu probíhá, co mám dělat?
Vůbec to nevadí, noví členové jsou mezi námi vítaní i v průběhu. Přihlas se prostřednictvím formuláře na této stránce a přijď na nejbližší setkání. Po první návštěvě se můžeš rozhodnout, jestli se chceš stát členem skupiny a docházet pravidelně.

Je něco, co se ode mě očekává?
Není. S ostatními můžeš sdílet jen to, co sám/sama chceš a potřebuješ, důležité je, aby ses cítil/a dobře.

Musím se přihlásit?
Ano, přihlas se ve formuláři na této stránce.

Mám nějakou další otázku, co mám dělat?
Ozvi se nám na e-mail moudrypruvodce@gmail.com nebo na číslo 776 808 076.

Řekli o svépomocné skupině

„Přijď na Svépomocnou skupinu!

Potkáš super lidi, se kterými si můžeš pokecat, o čem chceš.

Můžeš s námi sdílet smích i pláč, načerpáš novou sílu a energii.

Já to zažila na vlastní kůži…

Moc se na Vás těším!“

 ~ Bohunka

„Docházení do svépomocné skupiny pro mě bylo důležitým mezníkem, protože jsem v sobě měl zmatek, a ve skupině se mi otevřely nové obzory, jak řešit své nesnáze.

Díky tomu, že jsem měl možnost setkat se s dalšími lidmi v obtížné situaci, jsem zažil, že nejsem sám s problémy, které nedokážu řešit, a nemusím se stydět vyhledat odbornou pomoc.

Sdílení mých starostí mi přineslo psychickou úlevu. Dokázal jsem v sobě najít energii a poznat směr, jak dále pracovat se svými obtížemi.

Díky příjemné atmosféře a vnímavému přístupu vedoucích skupiny jsem se dokázal otevřít a hledat odpovědi na otázky, které jsem si předtím bál pokládat.“

~ František