Menu Zavřeno

Svépomocná skupina

Myšlenka projektu

Řada pacientů vyléčených z nádorového onemocnění dětského věku trpí tzv. pozdními následky léčby nebo nádorového onemocnění, významnou skupinu mezi nimi představují následky v oblasti duševního zdraví. Spolek Společně k úsměvu sdružuje mladé vyléčené, kteří se mezi sebou rádi setkávají a často spolu sdílí své zkušenosti a prožitky. Mnoho našich členů se v průběhu svého života setkalo s nepochopením ve společnosti, a tak často zmiňují svou nejistotu v komunikaci s veřejností nebo se známými a obávají se předsudků z jejich strany. Členství ve spolku umožňuje vyléčeným najít místo, ve kterém mohou jejich často obtížně sdělitelné pocity zaznít, neboť podobná zkušenost ostatních vyléčených vede k pocitu sounáležitosti, pochopení a přijetí.

Právě pocity pochopení, porozumění a přijetí jsou ty, které vyléčení pacienti z dětské onkologie ve společnosti často postrádají. A přitom zrovna tyto pocity umožňují, aby se vyléčený pacient dokázal s onkologickou léčbou vyrovnat a cítil se jako silný jedinec s jedinečnou zkušeností, ze které může čerpat do dalšího života. Často pozorujeme léčivý efekt, který sdílení mezi členy našeho spolku má, a proto jsme se rozhodli vymezit mu vlastní patřičný prostor prostřednictvím vytvoření tzv. svépomocné skupiny, která je otevřená všem vyléčeným pacientům z dětské onkologie bez ohledu na členství ve Společně k úsměvu.

O svépomocné skupině

Svépomocná skupina je setkání osob, které pojí podobná zkušenost, v bezpečném a důvěrném prostředí. Naše skupina je určena těm, kdo se v dětství nebo dospívání léčili na dětské onkologii a probíhá jedenkrát za dva týdny v klubovně skautského institutu na Moravském náměstí v Brně.

Každé setkání trvá hodinu a půl, na místě je pro účastníky zajištěno drobné občerstvení, což přispívá k nastolení příjemné a uvolněné atmosféry. Skupina nabízí prostor pro povídání o tématech, která jsou pro vyléčené důležitá, umožňuje vzájemné pochopení, obohacování, vede k většímu porozumění sám sobě. Na setkáních jsou vždy přítomny psycholožky, které myslí na pohodu a bezpečí účastníků, zdrojem podpory jsou však vyléčení sobě navzájem. Nejsou daná žádná témata, o kterých se musí nebo nesmí mluvit, reagujeme vždy na potřeby účastníků a na to, o čem zrovna mluvit chtějí nebo potřebují.

Naše skupina má pouze dvě pravidla a to pravidlo STOP a pravidlo o zachovávání mlčenlivosti. Uvědomujeme si, že některá témata a jsou pro některé vyléčené těžší než pro jiné. Dodržujeme pravidlo STOP, protože každý má právo sdělovat o sobě pouze ty informace, které sám chce, a neúčastnit se povídání o tématech, která vnímá jako nepříjemná. Tímto pravidlem se snažíme zajistit pro účastníky skupiny bezpečí a možnost nastavit si hranice podle svých potřeb. Pravidlem o zachovávání mlčenlivosti chceme docílit toho, aby vše, co se dozvíme na skupině, na skupině také zůstalo. Vzhledem k tomu, že si sdělujeme osobní informace a pocity, je nezbytné, aby všichni účastníci akceptovali jejich důvěrnost a nevynášeli je mimo společně vytvořené prostředí. Chceme tak zajistit, aby se všichni příchozí mezi námi cítili bezpečně.

Na setkání skupiny není nutné chodit pravidelně, vyléčení mohou přicházet tehdy, kdy mají čas, chuť, potřebu popovídat si, … Dveře do skupiny jsou otevřené všem vyléčeným a my se těšíme na každé nové setkání.

A co účast na skupině vyléčeným přináší?

Vyléčení reflektují pozitivní vliv účasti na svépomocné skupině na své psychické zdraví. Často hovoří o pocitech úlevy, porozumění a také o inspiraci, kterou ze skupiny načerpali. Současně oceňují možnost využít vlastní zkušenost pro podporu ostatních vyléčených. Sdílení mezi účastníky poskytuje vyléčeným pacientům příležitost lépe si zpracovat svou zkušenost týkající se léčby, přijmout vlastní minulost, nahlížet na období léčby jako na součást svého životního příběhu a dokázat s ní žít.

Jak se zapojit do skupiny

Členem svépomocné skupiny se může stát člověk, který má vlastní zkušenost s onkologickým onemocněním, to znamená, pokud sám byl pacientem a své onemocnění prodělal v dětském věku, v období dospívání, případně i v rané dospělosti (hranici rané dospělosti nelze jednoznačně stanovit, pokud si nejste jistí, ozvěte se), a v současné době je jeho léčba ukončena.

Zapojení do skupiny nemá žádné formální kroky, nejdůležitější je odhodlat se a přijít! Organizačně nám však pomůže, když se na skupinu nejpozději den předem přihlásíš prostřednictvím formuláře, který najdeš pod tímto odkazem – přihláška na setkání svépomocné skupiny.  Pokud se rozhodneš na poslední chvíli, určitě přijď i bez přihlášení!

Data konání setkávání najdeš v našem webovém kalendáři a pravidelně je připomínáme prostřednictvím našich Facebookových stránek, proto je nezapomeň sledovat!

Září 2019
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« Srp   Říj »

Nejčastější otázky

Co je svépomocná skupina?
Setkání osob, které pojí podobná zkušenost, v bezpečném a důvěrném prostředí

Pro koho je skupina určená?
Pro ty, kteří se v dětství nebo dospívání léčili na dětské onkologii

K čemu je svépomocná skupina dobrá?
Skupina nabízí prostor pro povídání o tématech, která jsou pro vyléčené důležitá, umožňuje vzájemné pochopení, obohacování, vede k většímu porozumění sám sobě

Kdy skupina probíhá?
Každou sudou středu v čase 17:00 – 18:30
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3.

Kde skupina probíhá?
Klubovna Skautského institutu, Moravské náměstí 12, Brno

S kým se na skupině potkám?
Na setkáních budou přítomni psychologové v roli facilitátorů, kteří budou myslet na vaši pohodu a bezpečí, zdrojem podpory jsou však vyléčení sobě navzájem

Musím na skupinu chodit pravidelně?
Nemusíš. Můžeš přijít jen tehdy, kdy budeš mít čas, chuť, potřebu popovídat si…

Je něco, co se ode mě očekává?
Není. S ostatními můžeš sdílet jen to, co sám/sama chceš a potřebuješ, důležité je, aby ses cítil/a dobře

Musím se přihlásit?
Pomůže nám, když svou účast nejpozději den předem potvrdíš prostřednictvím formuláře, který najdeš pod odkazem https://goo.gl/forms/1Q1MR4UFKp6rec0B2. Pokud se ale rozhodneš na poslední chvíli, určitě přijď i bez přihlášení!

Mám nějakou další otázku, co mám dělat?
Ozvi se nám na e-mail mentoring@spolecne-k-usmevu.cz nebo na číslo 776 808 076