Menu Zavřeno

Porucha sluchu

U pacientů, kteří byli léčeni platinovými deriváty a zejména u těch, u nichž léčba probíhala v předškolním věku, se vyskytuje pozdní následek léčby zvaný ototoxicita, neboli porucha sluchu. Porucha sluchu se projevuje zprvu ztrátou sluchu ve vysokých frekvencích a při vyšších kumulativních dávkách postihuje i nižší frekvence v pásmu řeči, a proto je závažnější ototoxicita řešena prostřednictvím naslouchadel. Někteří pacienti po léčbě cisplatinou mohou pociťovat i jiné příznaky pozdních následků a to např. pískání v uších (tinnitus) a motání hlavy (vertigo). Na poruchu sluchu je zaměřena pětiletá mezinárodní studie PanCareLIFE podpořená z prostředků Evropské unie a MŠMT ČR (www.pancarelife.eu), se kterou brněnská klinika dětské onkologie a onkologická dispenzární ambulance spolupracuje.