Menu Zavřeno

Právo veřejné sbírky

Spolek Společně k úsměvu, z.s. organizuje veřejnou sbírku na podporu péče onkologicky léčených dětí a dospívajících a na následnou péči těchto dětí a dospívajících po ukončení onkologické léčby. Veřejná sbírka má samostatné číslo účtu: 2401460664 / 2010 a využití prostředků je pravidelně předkládáno ke schválení Krajskému úřadu JM kraje.