Menu Zavřeno

Porucha fertility

Porucha fertility (plodnosti) je jedním z pozdních následků, se kterými se může vyléčený pacient po onkologické léčbě setkat, protože léčba chemoterapií či radioterapií může způsobit potíže s plodností u žen i u mužů. Chemoterapie ničí jak nádorové buňky, tak i ty zdravé, mezi které patří i pohlavní buňky – vajíčka a spermie, ale i zárodečné buňky, z nichž pohlavní buňky vznikají. Stejně tak i radioterapie může poškodit vajíčka a spermie, pokud se tyto buňky nachází v průběhu ozařování v dosahu radiačních paprsků. Léčba působí i na tvorbu pohlavních hormonů, které jsou důležité pro vývoj a zrání pohlavních buněk. Nejnovější výzkumy odhadují, že až třetina pacientů léčených v dětství a v době dospívání chemoterapií nebo radioterapií, může být neplodná, nicméně jak vysoké je toto riziko u konkrétního pacienta nelze říci. V rámci projektu PanCareLIFE vznikly dvě brožurky pro dívky a chlapce, kde je tato problematika podrobně popsána a vysvětlena.

· Hanka jednou bude chtít mít děti – brožura určená pro dívky
· Kuba jednou bude chtít mít děti – brožura určená pro chlapce