Menu Zavřeno

Příběh edity

„Jmenuji se Edita a krátce před osmnáctými narozeninami se mi během jednoho podzimního dne převrátil celý svět vzhůru nohama. Rodičům se nelíbila zvětšená levá část mého krku, takže jsem absolvovala řadu vyšetření nejprve v Kyjově a následně v Dětské nemocnici v Brně. Ještě téhož večera jsem uléhala na nemocniční lůžko onkologického oddělení s podezřením na Hodgkinův lymfom v oblasti krku a mezihrudí, což se po pár dnech potvrdilo.

Následovalo šest měsíců trvající léčení se čtyřmi bloky chemoterapií a radiologickou léčbou. Přesto však nedokážu na tuto dobu vzpomínat ve zlém. Naopak, přinesla mi i spoustu dobrého, ať už vzpomínek, pocitů nebo nových přátel. A mimo jiné i vidinu budoucího povolání. Za to vše vděčím skvělým lidem okolo mne, bez nichž bych tento boj jen těžko zvládla a kteří tu pro mě po celou dobu byli. Zejména rodině a přátelům, kteří mi byli neskutečnou oporou a pomáhali mi překonávat těžké chvíle s úsměvem. Velké poděkování patři též vynikajícímu přístupu lékařů a sestřiček dětské onkologie, kteří mají na mém uzdravení největší zásluhu.

Po ukončení léčení jsem se vrátila zpět mezi své spolužáky na gymnázium, úspěšně odmaturovala a mohla pokračovat ve svých oblíbených aktivitách, jimiž jsou balet, jízda na kole, běhání, lyžování, hra na klavír a fotografování. Momentálně studuji všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Díky své zkušenosti jsem si uvědomila, že i já chci pomáhat těm, kteří to budou potřebovat.“

~ Edita