Menu Zavřeno

Dispenzární onkologická ambulance OCHO funguje od roku 2016 a poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči pacientům, kteří se v dětství léčili s onkologickým nemocněním. Dispenzární ambulance trvale monitoruje a vyhodnocuje výskyt možných pozdních následků nádorových onemocnění a jejich léčby (chemoterapie, radioterapie, biologické či operační léčby) a zkoumá faktory, které je ovlivňují, a to v úzké spolupráci s Klinikou dětské onkologie LF MU a FN Brno, kde se většina vyléčených pacientů léčila.

Více informací naleznete zde – https://iweb3.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/dispenzarni-onkologicka-ambulance/